O autoru

O autoru

Marijana Semič Šećibović, biologinja i komunikologinja.

Univerzitetska profesorica.

Svoju karijeru je započela kao novinar u Informativnoj kući «Ibarske novosti» u Kraljevu, Dugo godina je radila u srednjim školama u Kraljevu, u Ministarstvu prosvete i sporta Vlade Republike Srbije, Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, te Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Ovaj razvojni put joj je omogućio da sagleda suštinski problem jednog društva - ne slušanje, ne razumijevanje, problem u komunikaciji.

Istraživačko analitički pristup problemima započela je 2004. objavljivanjem monografije «KUDA DALJE – školstvo i privreda Raškog okruga». Od tada kreće intenzivan rad na sebi i spajanju svih onih interesovanja koja su godinama pretila da eksplodiraju. Od 2009.godine objavila je pet knjiga: «Odnos štampanih medija prema reformi obrazovanja 2001/2007.», «Vodič kroz Bolonjski proces», «Akademske veštine», «Mi, Vi i Oni o akademskim veštinama» i koautor je vodiča "Ekonomsko osnaživanje žena"

Vanredna je profesorica na Fakultetu humanističkih nauka dr.Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina i Visokoj školi za turizam i menadžment Konjic.

Naučna usmjerenja su joj komunikologija, akademske vještine i obrazovanje. Iz ovih oblasti, objavila je više naučnih radova.

Posljednjih dvanaest godina intenzivno piše i govori o odnosu politike prema obrazovanju, kao i nemoći komunikacije u suvremenom svijetu. Posebno mjesto u istraživanju je rezervisano za položaj žene u društvu.

Doktorirala je na komunikaciji između svijeta obrazova i svijeta rada u Srbiji.

Pokretač  je prvog međunarodnog projekta u regiji, Regionalnog Bolonja foruma koji je prepoznat od strane najvećih stručnjaka za visoko obrazovanje.

Osnivačica je:

• Srednje škole «Umetnička škola u Kraljevu  (2004.);

• Visoke škole za turizam i menadžment Konjic (2012.);

• Sarajevske škole poslovnih vještina , riječ je o slovenačko – bosanskom projektu (www.sspv.edu.ba)