Na IUNP-u upriličena promocija knjige “Mi, Vi i Oni- o akademskim veštinama”