O komunikaciji i njenoj manjkavosti u društvu – da li se slušamo?