Marijana Šećibović: Gdje je puno šumova komunikacija je loša